W naszym katalogu znajdziesz 501 fraz

The Spastic Forms Of Cerebral Palsy 2010, Pediatria(2), MPDZ
The Spastic Forms of Cerebral PalsyAdriano Ferrari • Giovanni CioniThe Spastic Forms of Cerebral PalsyA Guide to the Assessmentof Adaptive FunctionsForewords byAlain BerthozPietro PfannerAdriano FerrariChild Rehabilitation UnitS. Maria Nuova...

The Master’s Bulletin 2013-08, Chess, The Master’s Bulletin
August 2013The Master’s BulletinTopical Theory 2XIIIIIIIIY 9R+-WQ-TRK+0 9+-ZP-VLPZPP0 9P+NZP-SN-+0 9+P+-ZP-+-0 9-+-ZPP+L+0 9+LZP-VLN+-0 9PZP-+-ZPPZP0 9TRN+QTR-MK-0 XIIIIIIIIY GM Jan Smeetson 9.d4 ¥g4 10.¥e3 in the Closed Ruy Lopez, Part 2XIIIIIIIIY...

The Complete Field Guide to Butterflies of Australia, wszystko, motyle i inne
BUTTERFLIESOF AUSTRALIAMICHAEL F. BRABYTHE COMPLETE FIELD GUIDE TO THE COMPLETE FIELD GUIDE TO BUTTERFLIESOF AUSTRALIA Dedicated to Murray Upton, former Collection Manager of the Australian National Insect Collection, for his wisdom,practical knowledge and...

The Power of Pawns Chess Structure Fundamentals for Post-beginners - Jorg Hickl, Chess, Chess T
//-->The Power of PawnsJörg HicklThe Power of PawnsChess Structure Fundamentals for Post-beginnersNew In Chess 2016© 2016 New In ChessPublished by New In Chess, Alkmaar, The Netherlandswww.newinchess.comAll rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means,electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission from the publisher.Cover design: Volken BeckTranslation: Ian AdamsSupervisor: Peter BoelProofreading: Frank ErwichProduction: Anton SchermerHave you found any errors in this book?Please send your remarks to editors@newinchess.com. We will collect all relevant corrections on the Errata page of our websitewww.newinchess.com and implement them in a possible next edition.ISBN: 978-90-5691-631-2ContentsExplanation of SymbolsIntroductionPart 1 – Pieces and pawnsChapter 1Chapter 2Chapter 3The bishopThe knightThe rookPart II – Basic pawn structuresChapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Hanging pawnsIsolated pawnsBackward pawnsPassed pawnsDoubled pawnsWeak squaresPawn chainsIndex of GamesIndex of OpeningsBibliography

The Paradox of Metaphor, Religioznawstwo, kognitywizm
//-->Metaphor and Symbol, 23:213–241, 2008Copyright © Taylor & Francis Group, LLCISSN 1092-6488 print / 1532-7868 onlineDOI: 10.1080/10926480802426753Metaphor1532-78681092-6488HMET and Symbol, Vol. 23, No. 4, September 2008: pp. 1–46SymbolThe...

The Koan Texts and Contexts in Zen Buddhism, ZNAM I WIEM, SZTUKA WOJENNA, Księgozbiór Wielkiej Pradżni
THE KOA NThis page intentionally left blank The KoanTexts and Contexts in Zen BuddhismEdited bySteven HeineDale S. WrightOXPORDUNIVERSITY PRESS2000OXFORDirNIVERSITY PRESSOxford Ne w YorkAthens Aucklan d Bangko k Bogot a Bueno s Aires Calcutt aCape Town Chenna i Da r es...

The Nine Ways by HH Dilgo Khyentse, ZNAM I WIEM, SZTUKA WOJENNA, Księgozbiór Wielkiej Pradżni
The Nine WaysTeachings by H.H. Dilgo KhyentzeH.H. Dilgo Khyentze Rinpoche (1910 – 1991) was one of the greatest teachers of the 20thcentury. Karma Thinley Rinpoche was one of his close disciples and received the Rinchen Terdzod from him. Lama Jampa Thaye received much...

Thinking in photoshop Warstwy i zabawa z barwami, Porady
IDZ DOPRZYK£ADOWThinking in PhotoshopSPIS TRECIKATALOG KSI¥¯EKAutor: Sharon SteuerT³umaczenie: Piotr CielakISBN: 83-7361-336-6Tytu³ orygina³Format: B5, stron: 192KATALOG ONLINEZAMÓW DRUKOWANY KATALOGTWÓJ KOSZYKNiezale¿nie od tego, czy dopiero...

The Illuminati Vol.2 - Konspiracja Antychrysta napisy PLi 2 part 2, Filmy
{579}{699}MAGICZNE PIECZ�CIE{817}{1098}"Szatanie! P�acze g�o�no! Ty wychwalany najwy�ej!| O M�j Ojcze Szatanie! Oko (Wszystkowidz�ce)!"|Aleister Crowley - Magnum Opus KSI�GA CZWARTA.{1247}{1620}Symbole s� u�ywane przez lo�e...

The Architect’s Guide to Running a Job, ARCHITEKTURA, Architektura
The Architect’sGuide toRunning a Jobfor M & MThe difficulty about a gentlemen’s agreement isthat is depends on the continued existence ofthe gentlemen.The Architect’sGuide toRunning a JobSixth editionRONALD GREEN, RIBA AADip...

The methods to generate transgenic animals and to control, biotechnologia UP Wrocław losowe pierdoły, Biotechnologia zwierząt i roślin, Biotechnologia
//-->Journal of Biotechnology 98 (2002) 145–160www.elsevier.com/locate/jbiotecThe methods to generate transgenic animals and to controltransgene expressionLouis-Marie Houdebine *Biologie du De6eloppementet Biotechnologies, Institut National de la...

Time Use, studia turystyka i rekreacja MGR, prezentacje, materiały, podręczniki
//-->Sex Roles (2008) 58:342–357DOI 10.1007/s11199-007-9347-5ORIGINAL ARTICLETime Use, Time Pressure and Gendered Behaviorin Early and Late AdolescenceMargo Hilbrecht&Jiri Zuzanek&Roger C. MannellPublished online: 16 November 2007#Springer...

Tiele - Soderblom - Pojęcie historii religii, religioznawstwo
Podstawa przekładu: C. P. Tiele, Geschichte der Religion im Altertum bis auf Alexander den Großen, tłum. G. Gerich (autoryzowane wydanie niemieckie), t. 1, Gotha 1896, s. 1-14. Tłumaczenie: Tomasz Kupś HISTORIA RELIGII W STAROŻYTNOŚCI (WPROWADZENIE) 1....

Tillman Klaus - Teorie socjalizacji, studia-materiały pomocnicze, pedagogika
Klaus Tillman.Teorie socjalizacji"(fragmenty)teorii i bada�: przedstawia ona najwa�niejsze teorie podstawowe, i kt�re pochodz� b�d� z psychologii (psychoanaliza, teoriauczenia ,! si�, psychologia poznawcza), b�d� z socjologii (koncepcje...

Tischner Józef- Filozofia dramatu, filozofia
JÓZEF TISCHNERFilozofia dramatuTwarzą w twarzFrancuskie słowo visage sugeruje, że twarz jest zasadniczo widzialna. Czy oznacza to znane z Platona uprzywilejowanie wzroku? Wręcz przeciwnie. Twarz jest tym, co bardziej daje się słyszeć, niż widzieć. W...

Tillman Klaus - Teorie socjalizacji, socjologia
Klaus Tillman.Teorie socjalizacji"(fragmenty)teorii i bada�: przedstawia ona najwa�niejsze teorie podstawowe, i kt�re pochodz� b�d� z psychologii (psychoanaliza, teoriauczenia ,! si�, psychologia poznawcza), b�d� z socjologii (koncepcje...

TimeManagement1, BEZPIECZEŃSTWO, Zarządzanie kryzysowe, Angielski
Time Management Questions to Ask Yourself about Time Management: How can I balance conflicting priorities? How can I deal with surprises in time scheduling? What level of commitments can I handle?“Our costliest expenditure is time…” - Theophrastus 3 Steps to...

TiT kolokwium 2 teoria, ATH studia - materiały, TiT
//-->1. Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepłaJest to proces przepływu ciepła w ustalonym, jednowymiarowym polu temperatur(temperatura zmienia się tylko wzdłuż jednej współrzędnej i nie zależy w danym miejscu odczasu).Na styku ciała stałego jak i...

Tig kontra plazma, Spawalnictwo
miesi´cznik informacyjno - technicznynr 3 (79), marzec 2005Sposoby ∏àczenia metaliTIG kontra plazmaPo∏àczenie ze sobà elementów kot∏a nie jest sprawà ∏atwà.Potwierdzà to ci spoÊród naszych Czytelników, którzy kot∏yprodukujà. Mo˝na je...

Tiele - Prolegomena, religioznawstwo
Główne zarysy religioznawstwa Krótkie wprowadzenie do studium religii oraz jej historii Podstawa przekładu: C. P. Tiele, Grundzüge der Religionswissenschaft. Eine kurzgefasste Einführung in das Studium der Religion und ihrer Geschichte, autoriesierte...

Ticket für den Spitzenjob TEXT, TEKSTY PNJN ROK II
4.02 PraktikaTicket für den SpitzenjobPraktika garantieren keinen Arbeitsplatz. Für den Einstieg in die Karriere sind sie aber unerlässlich. Ein Start ohne Erfahrung scheint in vielen Unternehmen ausgeschlossen.hinterließ ein Projekt, für das sich nie-mand...

Tkanki, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, MASAŻ ############################, Anatomia i Fizjologia
Tkanki, narządy i układy narządów człowieka1. Tkanka nabłonkowa•urozmaicona budowa•zwarty układ komórek, niemal brak substancji międzykomórkowej, utrzymywany dzięki tzw. błonie podstawnej oraz różnym połączeniom...

Strona 1 / 231 , 2, 3, 4, 5 ... 23